Klubová výstava ČMKCC

05.09.2015 14:30

Dnešního dne jsme se zúčastnili Klubové výstavy Českomoravského klubu cane corso - rozhodčí  Karel Hořák

tř. mladých:

Bucci of Michalec - V2

Bonnie of Michalec - V1,CAJC, Klubový vítěz mladých, BOS

tř. otevřená:

Angie Blue Babe Geraldino - V1, CAC

tř. vítězů:

Amos J. corso of Michalec - V2, res. CAC